• Facebook

11141 台北市士林區中山北路五段5087
電話:(02)2882-5369

Email:info@iedu.com.tw

營業時間:周三至周四 09:00-21:30

                  周五 12:30-21:30

​                  周六 08:30-17:30

                  周日 07:30-17:30

© 2019 彭博國際文教. Designed by Brian Chien

雅思授權考試報名中心​

中華民國留學服務商業同業公會 2021年度會員

Back to Top